Lietuvos m. Montessori asociacijos kvietimas

2012 m. birželio 9 d. kviečiame visus Lietuvos M. Montessori asociacijos narius ir besidominčius Marijos Montessori pedagogika dalyvauti renginyje skirtame garbingoms Lietuvos mokytojoms - Marijai Varnienei, Domicelei Petrutytei ir Onutei Matulaitytei-Keturkienei.

Šie Mokytojai steigė Lietuvoje pirmąsias Marijos Montessori metodu dirbusias mokyklas, jose dirbo, skleidė pagarbos vaikui idėjas, rūpinosi pedagogų mokymų ir telkė juos bendriems darbams.

Po paminėjimo vyks Lietuvos M. Montessori asociacijos ataskaitinis rinkiminis susirinkimas, kurio metu apsvarstysime naujai rengiamus dokumentus: „Montessori mokytojo kompetencijų aprašą“ ir „Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas montesori mokykloje“. Renginyje aptarsime LMA ateities planus ir veiklos prioritetus.

Renginys vyks 2012-06-09 10.30 val.

Kretingos rajono vaikų darželyje „Eglutė“

Darželio g. 1, Padvariai, Kretingos sen., Kretingos r.

Tel./faks. 8 445 78239

Direktorė Vida Simaitienė


Nuoširdžiai kviečiame visus galinčius atvykti, prisiminti gerbiamus mokytojus, pabendrauti, aptarti svarbiausius veiklos pasiekimus ir prioritetus.


Negalinčius atvykti LMA narius, prašome atsiųsti el. paštu arba perduoti atvykstantiems įgaliojimus balsuoti (dokumentas pridedamas – priedas Nr.1.). Prašome teikti pasiūlymus renkamai tarybai. Tarybos sąrašą parengsime iš jūsų pasiūlytų narių. Laukiame aktyvių, pasiruošusių savo asmeninį laiką aukoti visuomeninei veiklai narių.

Pagarbiai,

Lietuvos M. Montessori asociacijos taryba

Kontaktinis tel. 8 688 33448 Aušrinė Indilienė

Lietuvos m. Montessori asociacijos 2012-06-09 renginio programa

10.30 – 11.00

dalyvių registracija

11.00

Renginio atidarymas

11.10 – 11.45

Filmas apie Domicelės Petrutytės ir kitų montesorininkų veiklą Lietuvoje (Autorė Olga Kazlienė)

11.45 – 12.15

Pranešimai, pasidalijimas prisiminimais apie Mokytojas:

  • Mariją Varnienę - pranešėja Vida Čižienė;
  • Onutę Matulaitytę Keturkienę - pranešėja Birutė Musneckienė;

12.15 – 13.00

Kavos pertraukėlė

13.00 – 14.00

Rengiamų dokumentų pristatymas ir aptarimas:

  • „Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas montesori mokykloje“ - Vida Simaitienė;
  • „Montessori mokytojo kompetencijų aprašas“ - Sandra Virbašienė;

Diskusiją veda - Aušrinė Indilienė

14.00 – 15.00

Lietuvos M. Montessori asociacijos narių ataskaitinis rinkiminis susirinkimas:

  • LMA veiklos ataskaita, naujų veiklos prioritetų analizė - Aušrinė Indilienė, Lina Skorupskienė;
  • LMA finansinė ataskaita - Lina Skorupskienė, revizijos komisija;
  • LMA tarybos rinkimai - balsų skaičiavimo komisija.

15.00 – 16.00(pagal pageidavimą)

Bendravimas, vaišės prie bendro stalo.


Dėl atvykimo į Kretingos lopšelį-darželį „Eglutė“ informacijos ieškoti šiuo adresu:

Vieta žemėlapyje

Norinčius nakvoti iš šeštadienio į sekmadienį ir pasivaikščioti prie jūros, dėl nakvynės Palangoje kreiptis į Vidą Simaitienę tel. 8 650 90932 (kreiptis iš anksto).

Dėl organizacinių klausimų kreiptis į Aušrinę Indilienė mob. tel. 8 688 33448 arba el.paštu: ausrine.indiliene@hotmail.com

Išlanksto dėkojame už atsakymus ir informaciją apie Jūsų atvykimą.

Gyvenimas per trumpas skraidyti plaštakėmis

2019 lapkričio 6 d. 11: 6
2019 m. lapkričio 21 d. 16 val. Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje (S. Daukanto g. 25, Kaunas) vyks knygos apie Domicelę Petrutytę pristatymas

Mokytojų kursai „IKIMOKYKLINIO UGDYMO MONTESSORI PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS“

2019 vasario 21 d. 15:27
Kviečiame visus pedagogus, norinčius patobulinti Montesori mokytojo kvalifikaciją dalyvauti kursuose. Registracija vyks www.semiplius.lt Kursai prasideda 2019 m. kovo 21 d.

Marijos Montessori ugdymo sistema XXI amžiuje

2019 sausio 25 d. 15:39
Marija Montessori kalbėjo apie savo ugdymo filosofiją kaip apie „ugdymą gyvenimui“.

LMA metodinė diena

2018 birželio 5 d. 14:40
Kviečiame visus Lietuvos M. Montessori asociacijos narius dalyvauti Lietuvos M. Montessori asociacijos metodinėje dienoje ,,Suaugęs dirba savo aplinkos gerinimui, vaikas – savęs tobulinimui. Geroji patirtis dirbant pagal M. Montessori metodą“

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija

2018 gegužės 8 d. 8:36
Kviečiame į konferenciją

Kviečiame į Gerojo Ganytojo katechezę

2018 balandžio 6 d. 15:30
Birželio 25-30 dienomis, Kaune vyks GEROJO GANYTOJO KATECHEZĖS 1 dalies 1 lygio kursai

Kviečiame į tarptautinę konferenciją

2018 vasario 21 d. 8:58
Kovo 3-4 dienomis Latvijoje, Rygoje vyks tarptautinė konferencija "Montessori - ugdymas gyvenimui"

Tarptautiniai kursai "Visatos vaikai. Ugdymas pasakojant istorijas Didžiosios Marijos Montessori istorijos"

2018 vasario 8 d. 11:24
2018 m. vasario 15-19 dienomis Lietuvos švietimo istorijos muziejuje (Vytauto pr, 52, Kaune) vyks dr. Michael J. Dorer kursai.

Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas montesori mokykloje

2014 lapkričio 10 d. 18:49
Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo samprata, vaiko pasiekimų požymiai ir kriterijai,vertinimo procesas

Montesori mokytojo vaidmuo ir kvalifikacija

2014 lapkričio 10 d. 18:27
Pagrindinis M. Montessori pedagoginės sistemos metodais dirbančio mokytojo uždavinys yra skatinti prigimtinių vaiko galių sklaidą ir kurti ugdymo reikmėms pritaikytą aplinką. Mokytojas ne moko, o vadovauja vaiko saviugdai. Jis yra vaiko vidinės raidos stebėtojas, skatintojas ir vadovas. M. Montessori pedagoginėje sistemoje mokytoją iš dalies pavaduoja mokomoji medžiaga, kurioje yra numatyta klaidų kontrolė, sudaranti sąlygas kiekvieno vaiko saviugdai.

Dalyvavome seminare ,,Gerasis Ganytojas pagal M.Montessori“

2014 lapkričio 10 d. 10:43
Vasario 23 d. dalyvavome seminare ,,Gerasis Ganytojas pagal M.Montessori“, kurį organizavo Lietuvos M. Montessori asociacija, Kaune VšĮ mokykloje ,,Būk savimi“. Seminarą vedė viešnios iš JAV Marytė Kucinienė, Jane Wirengard, Loreto Wille.

Ikimokyklinio ugdymo Montessori pedagogų rengimas

2014 lapkričio 6 d. 13: 8
Programos turinys dėstomas žiemos, pavasario, vasaros, rudens ciklais. Ciklų trukmė savaitė laiko. Užsiėmimai vyksta Montesorinėse įstaigose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Mažeikiuose. Pirmaisiais metais teorinės paskaitos derinamos su auditoriniais praktiniais užsiėmimais. Antrieji metai skiriami savarankiškom studijom, praktiniam darbui su vaikais, vadovaujant mentoriui, dalyvaujant dėstytojui – praktikos vadovui ir praktiniams auditoriniams užsiėmimams, toliau tęsiamas teorinis kursas. Teorinėms paskaitoms skiriama 62 val., auditoriniams praktiniams 114 val., praktika val., savarankiškoms studijoms 105 val. Skiriamas laikas atsiskaitymui, savarankiško darbo pristatymui 40 val.

Tarptautinė konferencija ,,Vaikas – Dievo dovana“

2013 lapkričio 1 d. 20:58
Vasario 22 d. Kaune, Lietuvos švietimo istorijos muziejuje vyko tarptautinė konferencija ,,Vaikas – Dievo dovana“ , skirta montessori mokytojos Domicelės Petrutytės 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

Lietuvos m. Montessori asociacijos kvietimas

2012 birželio 1 d. 13:27
2012 m. birželio 9 d. kviečiame visus Lietuvos M. Montessori asociacijos narius ir besidominčius Marijos Montessori pedagogika dalyvauti renginyje skirtame garbingoms Lietuvos mokytojoms - Marijai Varnienei, Domicelei Petrutytei ir Onutei Matulaitytei-Keturkienei.

Montesori mokytojo kompetencijų aprašas

2011 vasario 8 d. 13:32
M. Montessori pedagoginės filosofijos išmanymas, ugdomosios aplinkos kūrimas, ugdomojo proceso planavimas ir organizavimas

Konferencija „M. Montessori metodo reikšmė vaiko kompetencijų ugdymui(si)“

2009 balandžio 5 d. 10:56
Lietuvos marijos montessori asociacija, tarptautinė vaiko vystymosi reabilitacijos akademija, kauno miesto pedagogų kvalifikacijos centras, kauno apskrities pedagoginis muziejus, organizuoja konferenciją „m. Montessori metodo reikšmė vaiko kompetencijų ugdymui(si)“, skirtą lietuvos ikimokyklinių, priešmokyklinių ir pradinių klasių mokytojams ir tėvams.