Lietuvos marijos montessori asociacija, tarptautinė vaiko vystymosi reabilitacijos akademija, kauno miesto pedagogų kvalifikacijos centras, kauno apskrities pedagoginis muziejus, organizuoja konferenciją „m. Montessori metodo reikšmė vaiko kompetencijų ugdymui(si)“, skirtą lietuvos ikimokyklinių, priešmokyklinių ir pradinių klasių mokytojams ir tėvams.

NUOSTATAI

Konferencijos aktualumas.

M. Montessori ugdymo sistema grindžiama šiais pagrindiniais principais: pagarbos asmenybei, pasirinkimo laisvės, parengtos ugdomosios aplinkos, sensomotorinės veiklos, individualios veiklos, saviauklos, lenktyniavimo dvasios eliminavimo. Šiais principais organizuojant ugdomąjį procesą, ugdomos visos vaiko kompetencijos. Visuomenė diskutuoja M. Montessori ugdymo sistemos reikšmingumo ir rezultatyvumo klausimais. Mokytojai, dirbdami šiuo metodu, įvertina vaiko pasiekimus įvairiose srityse. Konferencija organizuojama, siekiant sutelkti bendrai diskusijai mokslininkus, mokytojus ir tėvus tema – M. Montessori metodo reikšmė vaiko kompetencijų ugdymuisi.

Tikslas.

Pasidalinti patirtimi klausimu - M. Montessori metodo reikšmė vaiko kompetencijų ugdymui(si) įvairiose šalyse.

Pranešimų ir diskusijų kryptys.

  1. M. Montessori metodo įtaka vaiko kompetencijų ugdymui(si);

  2. M. Montessori metodo taikymo ypatumai įvairiose šalyse;

  3. Pagrindiniai veiksniai lemiantys ugdymo kokybę, dirbant M. Montessori metodu;

  4. Specialistų bendradarbiavimas dirbant švietimo įstaigose M. Montessori metodu;

  5. Šeimos vaidmuo M. Montessori metodu dirbančiose grupėse ir klasėse;

  6. Mokytojo vaidmuo M. Montessori metodu dirbančiose grupėse ir klasėse.

Konferencijos darbo formos.

Pranešimai, diskusijos, mokytojų sukurtų metodinių priemonių paroda, vaizdinė informacija apie ugdomąjį procesą.

Reikalavimai pranešimams.

Apie skaitomą pranešimą informuoti iki š. m. balandžio 5 d. el. paštu: montesoriasociacija@gmail.com tel.: 8 686 28920;

Pranešimą raštu atsiųsti iki š. m. balandžio 15 d. el. paštu: montesoriasociacija@gmail.com;

Pranešimo trukmė iki 15 min.;

Medžiagą bus galima pristatyti multimedijos projektoriumi;

Prie pranešimo pridėti užpildytą dalyvio anketą. Anketa pridedama, priedas Nr.1.;

Reikalavimai metodinių priemonių parodai.

Priemonė turi būti sukurta pačio mokytojo, arba įstaigos, kurioje dirbama M. Montessori metodu;

Priemonė turi būti originali, sukurta pagal šio metodo principus ir priemonių gaminimo reikalavimus;

Priemonė turi būti aprašyta pagal pateiktą formą. Tekstas surinktas kompiuteriu, maketuojamas – A4 formato lape, eilutės protarpis -1,5, šriftas – Times New Roman, dydis – 14. Aprašo sudėtinės dalys pridedamos, priedas Nr.2.

Priemones atsivežti į konferenciją š. m. gegužės 9 d., nuo 8.30 val. į Kauno apskrities pedagoginį muziejų adresu: Vytauto prospektas 65, Kaunas.

Reikalavimai vaizdiniai medžiagai.

Siučiamą medžiaga suderinti tel. tel.: 8 686 28920 arba el. paštu: slina9@gmail.com iki š.m. balandžio 15 d.

Kontaktai.

El. paštu: montesoriasociacija@gmail.com, slina9@gmail.com, arba tel.: 8 686 28920. LMA pirmininkė Lina Skorupskienė.

Organizatoriai:

Lina Skorupskienė, Sandra Virbašienė, Aušrelė Matukevičiūtė.

Gyvenimas per trumpas skraidyti plaštakėmis

2019 lapkričio 6 d. 11: 6
2019 m. lapkričio 21 d. 16 val. Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje (S. Daukanto g. 25, Kaunas) vyks knygos apie Domicelę Petrutytę pristatymas

Mokytojų kursai „IKIMOKYKLINIO UGDYMO MONTESSORI PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS“

2019 vasario 21 d. 15:27
Kviečiame visus pedagogus, norinčius patobulinti Montesori mokytojo kvalifikaciją dalyvauti kursuose. Registracija vyks www.semiplius.lt Kursai prasideda 2019 m. kovo 21 d.

Marijos Montessori ugdymo sistema XXI amžiuje

2019 sausio 25 d. 15:39
Marija Montessori kalbėjo apie savo ugdymo filosofiją kaip apie „ugdymą gyvenimui“.

LMA metodinė diena

2018 birželio 5 d. 14:40
Kviečiame visus Lietuvos M. Montessori asociacijos narius dalyvauti Lietuvos M. Montessori asociacijos metodinėje dienoje ,,Suaugęs dirba savo aplinkos gerinimui, vaikas – savęs tobulinimui. Geroji patirtis dirbant pagal M. Montessori metodą“

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija

2018 gegužės 8 d. 8:36
Kviečiame į konferenciją

Kviečiame į Gerojo Ganytojo katechezę

2018 balandžio 6 d. 15:30
Birželio 25-30 dienomis, Kaune vyks GEROJO GANYTOJO KATECHEZĖS 1 dalies 1 lygio kursai

Kviečiame į tarptautinę konferenciją

2018 vasario 21 d. 8:58
Kovo 3-4 dienomis Latvijoje, Rygoje vyks tarptautinė konferencija "Montessori - ugdymas gyvenimui"

Tarptautiniai kursai "Visatos vaikai. Ugdymas pasakojant istorijas Didžiosios Marijos Montessori istorijos"

2018 vasario 8 d. 11:24
2018 m. vasario 15-19 dienomis Lietuvos švietimo istorijos muziejuje (Vytauto pr, 52, Kaune) vyks dr. Michael J. Dorer kursai.

Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas montesori mokykloje

2014 lapkričio 10 d. 18:49
Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo samprata, vaiko pasiekimų požymiai ir kriterijai,vertinimo procesas

Montesori mokytojo vaidmuo ir kvalifikacija

2014 lapkričio 10 d. 18:27
Pagrindinis M. Montessori pedagoginės sistemos metodais dirbančio mokytojo uždavinys yra skatinti prigimtinių vaiko galių sklaidą ir kurti ugdymo reikmėms pritaikytą aplinką. Mokytojas ne moko, o vadovauja vaiko saviugdai. Jis yra vaiko vidinės raidos stebėtojas, skatintojas ir vadovas. M. Montessori pedagoginėje sistemoje mokytoją iš dalies pavaduoja mokomoji medžiaga, kurioje yra numatyta klaidų kontrolė, sudaranti sąlygas kiekvieno vaiko saviugdai.

Dalyvavome seminare ,,Gerasis Ganytojas pagal M.Montessori“

2014 lapkričio 10 d. 10:43
Vasario 23 d. dalyvavome seminare ,,Gerasis Ganytojas pagal M.Montessori“, kurį organizavo Lietuvos M. Montessori asociacija, Kaune VšĮ mokykloje ,,Būk savimi“. Seminarą vedė viešnios iš JAV Marytė Kucinienė, Jane Wirengard, Loreto Wille.

Ikimokyklinio ugdymo Montessori pedagogų rengimas

2014 lapkričio 6 d. 13: 8
Programos turinys dėstomas žiemos, pavasario, vasaros, rudens ciklais. Ciklų trukmė savaitė laiko. Užsiėmimai vyksta Montesorinėse įstaigose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Mažeikiuose. Pirmaisiais metais teorinės paskaitos derinamos su auditoriniais praktiniais užsiėmimais. Antrieji metai skiriami savarankiškom studijom, praktiniam darbui su vaikais, vadovaujant mentoriui, dalyvaujant dėstytojui – praktikos vadovui ir praktiniams auditoriniams užsiėmimams, toliau tęsiamas teorinis kursas. Teorinėms paskaitoms skiriama 62 val., auditoriniams praktiniams 114 val., praktika val., savarankiškoms studijoms 105 val. Skiriamas laikas atsiskaitymui, savarankiško darbo pristatymui 40 val.

Tarptautinė konferencija ,,Vaikas – Dievo dovana“

2013 lapkričio 1 d. 20:58
Vasario 22 d. Kaune, Lietuvos švietimo istorijos muziejuje vyko tarptautinė konferencija ,,Vaikas – Dievo dovana“ , skirta montessori mokytojos Domicelės Petrutytės 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

Lietuvos m. Montessori asociacijos kvietimas

2012 birželio 1 d. 13:27
2012 m. birželio 9 d. kviečiame visus Lietuvos M. Montessori asociacijos narius ir besidominčius Marijos Montessori pedagogika dalyvauti renginyje skirtame garbingoms Lietuvos mokytojoms - Marijai Varnienei, Domicelei Petrutytei ir Onutei Matulaitytei-Keturkienei.

Montesori mokytojo kompetencijų aprašas

2011 vasario 8 d. 13:32
M. Montessori pedagoginės filosofijos išmanymas, ugdomosios aplinkos kūrimas, ugdomojo proceso planavimas ir organizavimas

Konferencija „M. Montessori metodo reikšmė vaiko kompetencijų ugdymui(si)“

2009 balandžio 5 d. 10:56
Lietuvos marijos montessori asociacija, tarptautinė vaiko vystymosi reabilitacijos akademija, kauno miesto pedagogų kvalifikacijos centras, kauno apskrities pedagoginis muziejus, organizuoja konferenciją „m. Montessori metodo reikšmė vaiko kompetencijų ugdymui(si)“, skirtą lietuvos ikimokyklinių, priešmokyklinių ir pradinių klasių mokytojams ir tėvams.