Vasario 23 d. dalyvavome seminare ,,Gerasis Ganytojas pagal M.Montessori“, kurį organizavo Lietuvos M. Montessori asociacija, Kaune VšĮ mokykloje ,,Būk savimi“. Seminarą vedė viešnios iš JAV Marytė Kucinienė, Jane Wirengard, Loreto Wille.

Konferencijos dalyvių pasisakymai ir pranešimai, seminare vykusios diskusijos, pagilino mūsų žinias, sustiprino norą bendrauti ir bendradarbiauti su montessori ugdymo įstaigų pedagogais, jungtis į vieną tikslą, kurį per visą gyvenimą skelbė Domicelė Petrutytė: „Pažinkime vaiką!“