Kviečiame visus Lietuvos M. Montessori asociacijos narius dalyvauti Lietuvos M. Montessori asociacijos metodinėje dienoje ,,Suaugęs dirba savo aplinkos gerinimui, vaikas – savęs tobulinimui. Geroji patirtis dirbant pagal M. Montessori metodą“

Metodinės dienos tikslas – Montessori mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų, mokyklos vadovų organizuota gerosios darbo patirties sklaida Lietuvos švietimo įstaigose, skirta kvalifikacijai ir praktinei veiklai tobulinti keičiantis naujausia metodine bei dalykine informacija. LMA ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.
Metodinės dienos data ir laikas2018 m. birželio 15 d., 10 val.
Metodinės dienos vieta – Debreceno g. 80, Klaipėda.
Metodinės dienos organizatoriai – Lietuvos M. Montessori asociacija; Klaipėdos Marijos Montessori mokykla-darželis; Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras.
Metodinės dienos dalyviai – Lietuvos M. Montessori asociacijos nariai.
Registracija www.semiplius.lt
Programa