Birželio 25-30 dienomis, Kaune vyks GEROJO GANYTOJO KATECHEZĖS 1 dalies 1 lygio kursai
Kursų vadovė - lektorė Deborah Presser-Velder (Vokietija)
Kursai vyks anglų kalba, su vertimu į lietuvių kalbą.
Gerojo Ganytojo katechezė tai montesorinis būdas ugdyti vaikų religinį potencialą. Gerojo Ganytojo Katechezę (GGK) kaip Montessori metodo tąsą religiniame ugdyme sukūrė teologė biblistė dr. Sofia Cavalletti ir montessori metodo specialistė Gianna Gobbi apie 1954 metus, Romoje.
Ugdymas vyksta:
- mišraus amžiaus grupėse (kaip ir įprastai, M. Montessori metode - 3-6, 6-9, 9-12 amžiaus grupės);
- paruoštoje aplinkoje. Išskirtinis GGK aplinkos įvardijimas - Atriumas;
- per priemones. GGK turi savo išskirtines priemones parengtas pagal montesori priemonių reikalavimus, taip pat naudoja ir įprastus pvz.: Montessori metodo gyvenimo praktikos pratimus.
- per paruoštą ugdytoją. Mokytojams suteikiama teisė kurti Atriumą ir dirbti aplinkoje tik baigus atitinkamos amžiaus grupės kursus (vienos amžiaus grupės kursus sudaro 2 lygiai).

Registracija ir informacija: ggk@inbox.lt arba telefonu: 8 674 69380 (Kristina)